+7 499 70 418 70
+7 499 70 317 71
:)
     

/ FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM

      / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM
    683 .
!
:
: ,
: . / - /. . / 8 .
: 34122
: BMS ()
:
/

/

/ / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM

/


, -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , ,/ FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM . / , , . , , .:

. 150 / 28 .
Janssen-Cilag

    1566855 .
!
. / . - 2 400 000 . / 10 .
Tum Ekip

!
. . / 10 .
Stada

    260 .
!
. / - /. . 5 / 10 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    500 .
!
. 200 / 60 .
Pfizer Inc.

    482657 .
!
. / - /. . / 8 .
BMS

    683 .
!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Marion Biotec

!
. . / / 10 .
Natur Produkt Pharma

    232 .
!
. . / 10 .
Natur Produkt Pharma

    376 .
!
. . , / 10 .
Natur Product Europe

    196 .
!
. . / / 30 .
Natur Produkt Pharma

    734 .
!
. . , / 10 .
Natur Product Europe

    198 .
!
. . / 30 .
Natur Produkt Pharma

    741 .
!
. / - /. . / 10 .
Lab. Alcala Farma

    624 .
!
. . . . / 10 .

    37 .
!
. / - /. . 20 / 10 .

    330 .
!
. / 100 .
Belco Pharma

!
. / / 10 .
Belco Pharma

    90 .
!
. / 200 .
Alembic Pharmaceuticals Limited

!
. / 4 .
Alembic Pharmaceuticals Limited

!
. / 10 .
Wens Formulation

!
. 100 / 1 .
Indoco Remedis

!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 200 .
Kusum Healthcare

    2389 .
!
. / 100 .
Kusum Healthcare

    1210 .
!
. / 20 .

    204 .
!
. / 4 .
Wens Formulation

!
. /. - 4 / 10 .

    400 .
!
. /. - 4 / 10 .

    410 .
!
. /. - 4 / 10 .

    393 .
!
. /. - 4 / 10 .

    376 .
!
. /. - 4 / 10 .

    361 .
!
. / - /. . 2,2 / 10 .

!
. / 200 .
Himanshu Overseas

    2408 .
!
. / 4 .
Umedica

!
. /. 10 + 12,5 / 30 .
Ranbaxy

!
. / 10 .
Ranbaxy

!
. / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 10 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    549 .
!
. / - /. . 5 / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. /. - 5 / 10 .
SKB

    590 .
!
. / - /. . 5 / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
/ 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / / 16 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 80 .
Synmedic

!
. / 80 .
Synmedic

!
. /. - 5 , . . / 5 .
Synmedic

!
. /. - 5 , . . / 5 .
Synmedic

!
. /. 40 / 100 .
Vaishali Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Bosnalijek

    164 .
!
. /. - / 10 .
Lek

!
. / - /. . 15 / 10 .
Mili Healthcare

!
. / - /. . 23 / 10 .
Mili Healthcare

    300 .
!
. /. - 6 / 10 .
FDC Ltd

    500 .
!
. /. . . 100 / 1 .
Hitech Pharm.

    328 .
!
, / / 12 .
Mili Healthcare

!
, / / 20 .
Mili Healthcare

!
. / / 10 .
Kniss Laboratories

!
. / / 4 .
Kniss Laboratories

!
. . / 30 .

!
. . . . / 120 .

!
. / 100 .
Marion Biotec

!
, / / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    159 .
!
. . / 12 .
GlaxoSmithKline Dangarvan

!
. . / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. . / 12 .
Famar

!
. / - /. . - / 20 .

!
. / 4 .
Unique

    44 .
!
. / 100 .
Unique

    1109 .
!
. / - /. . 5 , / 10 .
Unique

!
. / - /. . 5 , / 10 .
Unique

!
. / - /. . 5 , . / 10 .
Unique

!
. / 10 .
Shreya Life Sciences

!
. / 10 .
Lab. Roche Nicholas

!
. / 12 .
Glaxo Wellcome

    198 .
!
. . / 12 .
Glaxo Wellcome

    344 .
!
. / 12 .
Glaxo Wellcome

!
. /. - 20 / 6 .
Nobel

    347 .
!
. / 10 .
Grindeks

    550 .
!
/ , . 250 / 1 .

    301 .
!
. / 10 .
Novartis Pharmaceuticals

!
. / 16 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / / 10 .
Novartis Pharma

!
. / 10 .
Panacea Biotec

    160 .
!
. / 40 .

!
. / - /. . 23 / 10 .
Pharmascience

    540 .
!
. / - /. . 23 / 10 .
Pharmascience

    609 .
!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
. / - /. . / 8 .
BMS

    685 .
!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
. / - /. . / 8 .
BMS

    659 .
!
, .
, , .

05 2017
29 2017