+7 499 70 418 70
+7 499 70 317 71
:)
     

/ FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM

  • ->
  • ,
  • ->
  • / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM
      / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM
    635 .
!
:
: ,
: . / - /. . / 8 .
: 34122
: BMS ()
:
/

/

/ / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM

/


, -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , ,/ FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM . / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM , , / . / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM.:

. 150 / 28 .
Janssen-Cilag

    1566855 .
!
. / . - 2 400 000 . / 10 .
Tum Ekip

!
. . / 10 .
Stada

    250 .
!
. / - /. . 5 / 10 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    444 .
!
. 200 / 60 .
Pfizer Inc.

    482657 .
!
. / - /. . / 8 .
BMS

    635 .
!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Marion Biotec

!
. . / / 10 .
Natur Produkt Pharma

    309 .
!
. . / 10 .
Natur Produkt Pharma

    504 .
!
. . , / 10 .
Natur Product Europe

    332 .
!
. . / / 30 .
Natur Produkt Pharma

    723 .
!
. . , / 10 .
Natur Product Europe

    337 .
!
. . / 30 .
Natur Produkt Pharma

    728 .
!
. / - /. . / 10 .
Lab. Alcala Farma

    540 .
!
. . . . / 10 .

    36 .
!
. / - /. . 20 / 10 .

    334 .
!
. / 100 .
Belco Pharma

!
. / / 10 .
Belco Pharma

    87 .
!
. / 200 .
Alembic Pharmaceuticals Limited

!
. / 4 .
Alembic Pharmaceuticals Limited

!
. / 10 .
Wens Formulation

!
. 100 / 1 .
Indoco Remedis

!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 200 .
Kusum Healthcare

    2484 .
!
. / 100 .
Kusum Healthcare

    1241 .
!
. / 20 .

    181 .
!
. / 4 .
Wens Formulation

!
. /. - 4 / 10 .

    398 .
!
. /. - 4 / 10 .

    403 .
!
. /. - 4 / 10 .

    406 .
!
. /. - 4 / 10 .

    385 .
!
. /. - 4 / 10 .

    374 .
!
. / - /. . 2,2 / 10 .

!
. / 200 .
Himanshu Overseas

    2433 .
!
. / 4 .
Umedica

!
. /. 10 + 12,5 / 30 .
Ranbaxy

!
. / 10 .
Ranbaxy

!
. / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    259 .
!
. / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 10 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    511 .
!
. / - /. . 5 / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. /. - 5 / 10 .
SKB

    444 .
!
. / - /. . 5 / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
/ 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / / 16 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 80 .
Synmedic

    1091 .
!
. / 80 .
Synmedic

    1774 .
!
. /. - 5 , . . / 5 .
Synmedic

!
. /. - 5 , . . / 5 .
Synmedic

!
. /. 40 / 100 .
Vaishali Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Bosnalijek

    89 .
!
. /. - / 10 .
Lek

!
. / - /. . 15 / 10 .
Mili Healthcare

!
. /. . . 100 / 1 .
Hitech Pharm.

    353 .
!
, / / 12 .
Mili Healthcare

!
, / / 20 .
Mili Healthcare

!
. / / 10 .
Kniss Laboratories

!
. / / 4 .
Kniss Laboratories

!
. . / 30 .

!
. . . . / 120 .

!
. / 100 .
Marion Biotec

!
, / / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    157 .
!
. . / 12 .
GlaxoSmithKline Dangarvan

!
. . / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. . / 12 .
Famar

!
. / - /. . - / 20 .

!
. / 4 .
Unique

    43 .
!
. / 100 .
Unique

    1117 .
!
. / - /. . 5 , / 10 .
Unique

!
. / - /. . 5 , / 10 .
Unique

!
. / - /. . 5 , . / 10 .
Unique

!
. / 10 .
Shreya Life Sciences

!
. / 10 .
Lab. Roche Nicholas

!
. / 12 .
Glaxo Wellcome

    189 .
!
. . / 12 .
Glaxo Wellcome

    411 .
!
. / 12 .
Glaxo Wellcome

    226 .
!
. /. - 20 / 6 .
Nobel

    357 .
!
. / 10 .
Grindeks

    500 .
!
/ , . 250 / 1 .

    301 .
!
. / 10 .
Novartis Pharmaceuticals

!
. / 16 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

    476 .
!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

    566 .
!
. / / 10 .
Novartis Pharma

!
. / 10 .
Panacea Biotec

    160 .
!
. / 40 .

!
. / - /. . 23 / 10 .
Pharmascience

    513 .
!
. / - /. . 23 / 10 .
Pharmascience

    578 .
!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
. / - /. . / 8 .
BMS

    610 .
!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
. / - /. . / 8 .
BMS

    595 .
!
. / - /. . / 8 .
BMS

!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
, .
, , .

13 2017
.
06 2017