+7 499 70 418 70
+7 499 70 317 71
:)
       

/ FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM

  • ->
  • ,
  • ->
  • / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM
      / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM
    638 .
!
:
: ,
: . / - /. . / 8 .
: 34122
: BMS ()
:
/

/

/ / FERVEKS DLYA VZROSLIH S MALINOVIM VKUSOM

/


, -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , ,

:

. 150 / 28 .
Janssen-Cilag

    1566855 .
!
. / . - 2 400 000 . / 10 .
Tum Ekip

!
. . / 10 .
Stada

    231 .
!
. / - /. . 5 / 10 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. 200 / 60 .
Pfizer Inc.

    482657 .
!
. / - /. . / 8 .
BMS

    638 .
!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Marion Biotec

!
. . / / 10 .
Natur Produkt Pharma

    189 .
!
. . / 10 .
Natur Produkt Pharma

    307 .
!
. . , / 10 .
Natur Product Europe

    204 .
!
. . / / 30 .
Natur Produkt Pharma

!
. . , / 10 .
Natur Product Europe

    204 .
!
. . / 30 .
Natur Produkt Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Lab. Alcala Farma

    506 .
!
. . . . / 10 .

    33 .
!
. / - /. . 20 / 10 .

    325 .
!
. / 100 .
Belco Pharma

!
. / / 10 .
Belco Pharma

!
. / 200 .
Alembic Pharmaceuticals Limited

!
. / 4 .
Alembic Pharmaceuticals Limited

!
. / 10 .
Wens Formulation

    122 .
!
. 100 / 1 .
Indoco Remedis

!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / - /. . 5 , / 5 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Agio Pharmaceuticals

!
. / 200 .
Kusum Healthcare

    2174 .
!
. / 100 .
Kusum Healthcare

    1086 .
!
. / 20 .

    139 .
!
. / 4 .
Wens Formulation

    55 .
!
. /. - 4 / 10 .

    376 .
!
. /. - 4 / 10 .

    369 .
!
. /. - 4 / 10 .

    387 .
!
. /. - 4 / 10 .

    361 .
!
. /. - 4 / 10 .

    361 .
!
. / - /. . 2,2 / 10 .

!
. / 200 .
Himanshu Overseas

    2383 .
!
. / 4 .
Umedica

!
. /. 10 + 12,5 / 30 .
Ranbaxy

!
. / 10 .
Ranbaxy

!
. / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    269 .
!
. / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 10 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    532 .
!
. / - /. . 5 / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. /. - 5 / 10 .
SKB

!
. / - /. . 5 / 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
/ 5 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / / 16 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. / 80 .
Synmedic

    1042 .
!
. / 80 .
Synmedic

    1582 .
!
. /. - 5 , . . / 5 .
Synmedic

!
. /. - 5 , . . / 5 .
Synmedic

!
. /. 40 / 100 .
Vaishali Pharmaceuticals

!
. / 10 .
Bosnalijek

    82 .
!
. /. - / 10 .
Lek

!
. / - /. . 15 / 10 .
Mili Healthcare

!
. /. . . 100 / 1 .
Hitech Pharm.

    181 .
!
, / / 12 .
Mili Healthcare

!
, / / 20 .
Mili Healthcare

!
. / / 10 .
Kniss Laboratories

!
. / / 4 .
Kniss Laboratories

!
. . / 30 .

!
. . . . / 120 .

!
. / 100 .
Marion Biotec

!
, / / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

    132 .
!
. . / 12 .
GlaxoSmithKline Dangarvan

!
. . / 12 .
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

!
. . / 12 .
Famar

!
. / - /. . - / 20 .

!
. / 4 .
Unique

!
. / 100 .
Unique

    1134 .
!
. / - /. . 5 , / 10 .
Unique

    294 .
!
. / - /. . 5 , / 10 .
Unique

    294 .
!
. / - /. . 5 , . / 10 .
Unique

    294 .
!
. / 10 .
Shreya Life Sciences

!
. / 10 .
Lab. Roche Nicholas

!
. / 12 .
Glaxo Wellcome

    151 .
!
. . / 12 .
Glaxo Wellcome

!
. / 12 .
Glaxo Wellcome

!
. /. - 20 / 6 .
Nobel

    360 .
!
. / 10 .
Grindeks

    395 .
!
/ , . 250 / 1 .

    280 .
!
. / 10 .
Novartis Pharmaceuticals

!
. / 16 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / - /. . / 10 .
Novartis Pharma

!
. / / 10 .
Novartis Pharma

!
. / 10 .
Panacea Biotec

    160 .
!
. / 40 .

!
. / - /. . 23 / 10 .
Pharmascience

    523 .
!
. / - /. . 23 / 10 .
Pharmascience

    589 .
!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
. / - /. . / 8 .
BMS

    588 .
!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
. / - /. . / 8 .
BMS

    587 .
!
. / - /. . / 8 .
BMS

!
. / - /. . / 8 .
UPSA

!
, .
, , .